جرایم مالیات ارزش افزوده طبق ماده 22 و 23 قانون مالیاتها

ساخت وبلاگ
چکیده : دوستان گرامی دقت داشته باشند : اطلاع داشتن از این موارد برای هر حسابداری مفید و لازم می باشد : ماده ... با عنوان : جرایم مالیات ارزش افزوده طبق ماده 22 و 23 قانون مالیاتها بخوانید :

دوستان گرامی دقت داشته باشند : اطلاع داشتن از این موارد برای هر حسابداری مفید و لازم می باشد :

ماده ۲۲- مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح ............. ادامه مطلب خواهند بود :

بهرام نیک گهر 09127935220

ماده ۲۲- مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح خواهند بود.

عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد

عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق

عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق

عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق

عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق

عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق

ماده ۲۳- تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.

...
نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 7:46