روش بستن حساب های موقت و دایمی در انتهای دوره مالی | بلاگ

روش بستن حساب های موقت و دایمی در انتهای دوره مالی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

منظور از بستن حساب چیست؟

ldquo;بستن حسابrdquo; به معنی صفر کردن مانده هر حساب می باشد. این کار با بستانکار کردن مانده نهایی حسابهای دارای مانده بدهکار و یا بدهکار کردن مانده نهایی حساب های دارای مانده بستانکار طی اسناد حسابداری انجام می شود.

برای دریافت کامل مطلب به .................. ادامه مطلب بروید

بهرام نیک گهر 09127935220

در چه زمانی به بستن حسابها نیاز است؟

۱- طی دوره مالی :

به عنوان مثال مانده حساب برخی از مشتریان به دلایلی مانند عدم پرداخت بدهی یا عدم ادامه همکاری با شرکت یا ارائه تخفیف بابت مانده حساب در طی سال مالی بسته می شود یعنی مانده بدهی وی به مطالبات سوخت شده و یا سرفصل متناسب با آن منتقل می شود. به عنوان مثال آقای الف (مشتری شرکت) مبلغ 1000000 ریال به شرکت بدهکار می باشد و این مبلغ باید به عنوان تخفیف برای وی در نظر گرفته شده و حساب وی بسته شود.

ثبت حسابداری مربوط به این رویداد به شرح زیر است:

تخفیفات فروش 1000000

حساب های دریافتنی تجاری / آقای الف 1000000

۲- پایان دوره مالی :

بستن حساب ها در پایان دوره مالی با در نظر گرفتن نوع حساب های موقت (سود و زیانی)، دائمی (ترازنامه ای) انجام می شود. برای بستن حساب های پایان سال ابتدا باید مانده همه حساب های موقت با یک حساب دائم بسته شود و پس از آن مانده همه حساب های دائمی بسته شده و به عنوان افتتاحیه به دوره مالی بعدی منتقل شود.

نمونه حسابهای موقت : برخی از حساب های این گروه که مربوط به درآمد و هزینه ها می باشد شامل فروش، هزینه حقوق و دستمزد، هزینه آب، هزینه تلفن و ... است که در پایان دوره مالی مانده آن ها بسته می شود و به طور مستقیم به سال بعد منتقل نمی شود.

نمونه حساب های دائمی : برخی از حساب های این گروه که شامل دارایی، بدهی و حقوق صاحبان سهام می باشد شامل موجودی نقد و بانک، حساب های دریافتنی تجاری، سرمایه و ... است که مانده آن ها آنآدر پایان دوره مالی بسته شده و به طور مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می گردد.

چگونگی بستن حساب های موقت در پایان سال :

جهت بستن این حساب ها باید از یک حساب موقت واسط به نام ldquo;خلاصه سود و زیانrdquo; استفاده کنیم.

مرحله اول - بستن حساب درآمد یا فروش:

مانده حساب درآمد/ فروش بدهکار و به همان مبلغ خلاصه سود و زیان بستانکار می شود:

درآمد/فروش ****

خلاصه سود و زیان ****

مرحله دوم - بستن حساب هزینه:

معادل جمع کل هزینه ها، خلاصه سود و زیان بدهکار و هزینه ها بستانکار می شود:

خلاصه سود و زیان ****

هزینه حقوق و دستمزد ****

هزینه اجاره ****

هزینه تعمیر و نگهداری ****

مرحله سوم- بستن حساب خلاصه سود و زیان:

پس از انجام دو مرحله فوق مانده حساب خلاصه سود و زیان باید به حساب ldquo;سود(زیان) انباشتهrdquo; بسته شود.

ثبت بستن حساب خلاصه سود و زیان با فرض مانده بستانکار، با بدهکار کردن حساب خلاصه سود و زیان و بستانکار کردن حساب rdquo; سود(زیان) انباشته rdquo; انجام می شود:

خلاصه سود و زیان ****

سود (زیان) انباشته ****

مرحله چهارم - بستن حساب های دائمی در پایان سال:

پیش از بستن حساب های دائمی (صدور سند اختتامیه) ابتدا باید ذخیره مالیات، اندوخته قانونی و سایر موارد نیز شناسایی و ثبت گردد. روش انجام هر یک از موارد به این شرح می باشد:

مانده این حساب ها به همراه سایر حساب های دائمی به صورت مستقیم به دوره مالی بعد منتقل می شود. برای این کار از حساب ldquo;تراز اختتامیهrdquo; استفاده می کنیم. بدین صورت که تمام حساب های دائم که دارای مانده بستانکار هستند را بدهکار کرده و حساب تراز اختتامیه را بستانکار می کنیم. سپس تراز اختتامیه را معادل مانده حساب های با مانده بدهکار، بدهکار می کنیم و همه حساب های دارای مانده بدهکار را بستانکار می کنیم :

سرمایه *****

سود (زیان) انباشته *****

حساب های پرداختنی تجاری *****

سایر حساب های پرداختنی *****

تراز اختتامیه *****

تراز اختتامیه *****

موجودی نقد و بانک *****

حساب های دریافتنی تجاری *****

سایر حساب های دریافتنی *****

دارایی های ثابت *****

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : پنجشنبه 20 مهر 1396 ساعت: 23:10