جدول بهای تمام شده و تسهیم هزینه ها

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

هرگاه هزینه سربار به واسطه یک دایره تولیدی و یا خدماتی ایجادشده باشد و مستقیماً این هزینه به حساب همان دایره منظور شود، اصطلاحاً گفته می شودتسهیم مستقیم صورت پذیرفته است به عنوان مثال هزینه دستمزد کارکنان رستوران که مربوطبه یک دایره خدماتی می باشد و یا هزینه تعمیر ماشین آلات یک دایره تولیدی که به ایندایره تسهیم می گردد نمونه هایی از یک تسهیم مستقیم سربار می باشند.

تسهیم هزینه سربار براساس مبنای مناسب

هرگاه هزینه های سربار ایجاد شده دوایر مختلف خدماتی و تولیدیبراساس و مبنایی معقول و منطقی با توجه به نقشی که دایره مورد نظر در ایجاد هزینه داشتهاست بین دوایر ایجاد کننده هزینه تقسیم گردد اصطلاحاً گفته می شود تسهیم براساس مبنایمناسب صورت پذیرفته است.آنچه که مسلم است انتخاب مبنا برای تسهیم هزینه ساده نمی باشدولیکن برای تسهیم هزینه باید یک رابطه منطقی بین هزینه و مبنای تسهیم به دایره موردنظر وجود داشته باشد.

مثال: هزینه بیمه تأمین اجتماعی سهم کارفرما را بایدبراساس دستمزد کارکنان بین دوایر مختلف تسهیم نمود و یا هزینه اجاره ساختمان را براساسمساحت زیربنا می توان بین دوایر تسهیم کرد.

یعنی اگر هزینه اجاره کل کارخانه ۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد و مساحتزیربنای دایره یک ۵۰۰ متر و هزینه اجاره به شکل زیر بین دوایر تسهیم خواهد شد.

باید بدانید برخی از هزینه های سربار را می توان بر مبانی مختلفیبین دوایر تسهیم نمود که در تسهیم باید بهترین مبنا را انتخاب نمود به عنوان مثال هزینهبرق مصرفی را می توان براساس کنتور یا تعداد شعله های روشنایی یا مساحت سطح زیربناتسهیم نمود.

جهت دانلود رایگان فایل به لینک زیر مراجعه نمایید:

http://ashesab.ir/page/1/دانلود مطالب آموزشي

در صورت داشتن رمز (www.accfile.com)

بهرام نیک گهر 09127935220

گرفته شده از سایت : www.accfile.com

جدول بهای تمام شده کالای فروش رفته,جدول بهای تمام شده,جدول بهای تمام شده کالای ساخته شده,جدول بهای تمام شده در اکسل,جدول بهاي تمام شده,جدول بهای تمام شده در شرکتهای تولیدی,جدول بهای تمام شده کالا,جدول بهای تمام شده کالای تولید شده,جدول بهای تمام شده تحت اکسل,جدول بهای تمام شده تولید,...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : پنجشنبه 29 مهر 1395 ساعت: 18:26