کدام حسابها تعدیل می شوند ؟ | بلاگ

کدام حسابها تعدیل می شوند ؟

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

دوستان و همکاران گرامی ، در خصوص تعدیل برخی حسابها لازمست بدانیم :

باتوجه به قبول فرض تعهدي در حسابداري ،شناسائي و ثبت اقلام دارائي ، بدهي ، سرمايه ، درآمد و هزينه مي بايست براساس مفروضات زير صورت مي گيرد:

الف) خريد و فروش دارائي دردوره اي كه معامله انجام مي شود دردفاتر ثبت مي شود ، اعم ازاينكه تمام يا قسمتي ازبهاي آن پرداخت يا دريافت شده يانشده باشد.

ب) درآمد دردوره اي كه تحقق مي يابد ، بايد دردفاتر ثبت شود ، اعم از اينكه وجه مربوط به آن دريافت شده يانشده باشد .

ج) هزينه دردوره اي كه واقع مي شود بايد دردفاتر ثبت شود ، اعم ازاينكه وجه آن پرداخت شده يانشده باشد .

د)قبول مفروضات فوق وهمچنين پذيرفتن اصل مقابله يا تطابق هزينه ها و درآمدهاي يك دوره ايجاب مي كند كه جهت تعيين سود و زيان موسسه ، درپايان دوره مالي يك سلسه اصلاحات ( تعديلات ) درحسابهاانجام شود .

مهمترين موارد تعديلات :

...

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : چهارشنبه 19 آبان 1395 ساعت: 10:48