مزایایی که مشمول کسر حق بیمه و مالیات نیستند (بیمه و مالیات کسر نمی شود) : | بلاگ

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه و مالیات نیستند (بیمه و مالیات کسر نمی شود) :

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیستند و موارد معاف از مالیات در حقوق و دستمزد به شرح ....... ادامه می باشند:

بهرام نیک گهر 09127935220

بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه :

بازخرید ایام مرخصی

کمک عائلمه مندی

هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت

پاداش، پاداش افزایش تولید (آکورد، کارانه، بهره وری) پاداش نهضت سواد آموزی، عیدی و بن کارگری

کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری

حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)

حق الزحمه امام جماعت

حق حضور در جلسات هیات مدیره

مـــــــــــــــالیــــــــــــــــــــــات:

هزینه های درمانی پرسنل:

توجه: هزینه های درمانی قابل کسر توسط کارفرما نیست و حقوق بگیر باید به عنوان یک مؤدی حقیقی مطابق ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم درخواست استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات حقوقش را (در صورت وجود) کتباً مطالبه نماید.

توجه: مرجع اقدام درخصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج، پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان، اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را بنمایند. (استنباط شده از بند 4 بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور)

فوق العاده ماموریت: حق ماموریت باید بر اساس سطح قانونی آن محاسبه شود و مازاد آن غیر قابل قبول است.

سنوات خدمت و مرخصی هنگام بازنشستگی :

الف) اگر سنوات خدمت کارکنان در پایان مدت قرارداد پرداخت شود و کارمند با شرکت تسویه نماید، مشمول مالیات نمی شود.

ب) اگر پس از دریافت سنوات خدمت، کارمند در شرکت حضور داشته باشد مشول مالیات می گردد.

ج) دو هفتم بیمه سهم کارگر معاف است. (بخشنامه شماره 19418/4385/211 مورخ 1383/11/07 سازمان امور مالیاتی کشور) / شرح کامل معافیت دو هفتم بیمه

حسابداری - ماشین حساب

موارد شامل مالیات در لیست حقوق و دستمزد:

به صورت خلاصه تمامی اجزاء حقوق به جز ماموریت شامل مالیات است و مبنای محاسبه براساس جدول مالیاتی اداره دارایی می باشد.

توجه: اگر شرکتی بن و خواربار را ماهیانه پرداخت نکند و کلیه مطالبات خواربار را یکجا و آخر هر سال تسویه کند در این صورت مالیات تعلق نمی گیرد.

توجه: بن وخواربار تا 2 دوازدهم میزان معافیت سالانه حقوق معاف است و مازاد آن باید محاسبه و درجدول لحاظ شود. (به شرط پرداخت غیرنقدی)

توجه: بن و خواربار اگر به صورت نقدی پرداخت شود مشمول معافیت مالیاتی نمی شود.

توجه: مالیات عیدی همانند مالیات حقوق می باشد یعنی تا سقف خاصی معاف و از آن رقم به بعد مشمول مالیات طبق جدول مالیاتی می باشد

مزایایی که مشمول بیمه نیستند,مزایایی که مشمول کسر مالیات نیست,مزایایی که مشمول مالیات نمی شوند,مزایایی که مشمول کسر حق بیمه است,مزایایی که مشمول مالیات نیست,مزایایی که مشمول بیمه,مزایایی که مشمول بیمه می شود,مزایایی که مشمول بیمه نیست,...
نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 29 مهر 1395 ساعت: 18:24